+420 777 290 132 |  info@finetis.cz

 

PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

Fúze & akvizice nemusejí být tak složité, jak se může někomu zdát

V průběhu života obchodní společnosti často nastává potřeba změn ve vlastnické struktuře, získání dodatečného kapitálu, rozdělení nebo sloučení společností či jiných operací s podnikem nebo jeho aktivy. I v této oblasti Vám může být naše kancelář nápomocna.

Operace s podniky

Klientům nabízíme poradenství v následujících oblastech

  • prodeje podniku nebo jeho aktiv – zhodnocení výhodnosti a proveditelnosti jednotlivých variant a příprava podkladů pro realizaci (z pohledu účetního, daňového a právního)
  • vypracování analýzy účetních, daňových a právních rizik v podniku (Due Diligence)
  • prodeje podílů na společnosti
  • přípravy podkladů potřebných pro získání cizího kapitálu (např. bankovního úvěru)
  • M&A – podpora a hledání nejvýhodnější varianty při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka či změna právní formy)
  • restrukturalizace podniku
  • likvidace podniku

Oceňování podniků a jeho majetku

V rámci operací s podnikem, prodeje majetku podniku ale i pro manažerské rozhodování je často nezbytné znát reálnou hodnotu podniku či jeho aktiv. V rámci této problematiky naše kancelář může zajistit pro klienty nezávislé ocenění (soudním) znalcem, a to například

  • ocenění podniku
  • ocenění cenných papírů
  • ocenění nehmotného majetku

 

Finetis s.r.o. ©2024