+420 777 290 132 |  info@finetis.cz

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme služby jak fyzickým osobám, tak středně velkým obchodním korporacím se zahraničním vlastníkem, ale i neziskovým organizacím.

Založení podnikání

Začínajícím podnikatelům pomůžeme například při:

 • rozhodování o volbě právní formy (zda podnikat jako právnická nebo jako fyzická osoba),
 • založení nové obchodní společnosti,
 • registracích a získávání povolení (registrace u FÚ, zdravotních pojišťoven, ČSSZ, zajištění registrace zdravotnických zařízení, obstarání eurolicencí pro mezinárodní přepravu, povolení pro založení agentury práce, atd.),
 • vyhotovení interních směrnic, vzorů obchodních a pracovních smluv,
 • rozhodování o výběru účetního systému,
 • rozhodování, jaké administrativní služby outsourcovat,
 • zaškolení interní účetní.

Obchodní společnost

Služby pro obchodní společnosti jsou naší hlavní činností. Bližší informace o poskytovaných službách účetnictví & mzdy, daňové poradenství, právní poradenství, podnikové poradenství.

Soukromé osoby

I když nepodnikáte, může Vám vzniknout povinnost podat daňové přiznání (například máte více zaměstnavatelů, koupíte nemovitost, pronajímáte byt, máte příjmy ze zahraničí). Využitím zákonné povinnosti mlčenlivosti daňového poradce či advokáta je diskrétnost samozřejmostí při poskytování služeb privátním klientům.

Podnikatel – fyzická osoba (živnostník)

I na podnikající fyzickou osobu (OSVČ) je naše kancelář orientována a připravena převzít byrokratickou zátěž spočívající ve:

 • vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví),
 • zastupování při jednání s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a ČSSZ,
 • zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení,
 • zpracování přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ,
 • zpracování komplexní mzdové agendy.

Nezisková organizace

Účetnictví neziskových organizací (spolky, nadace a nadační fondy, ústavy a další nestátní organizace) a výpočet jejich daňových povinností se v některých bodech odlišuje od běžných podnikatelských osob. Díky našim zkušenostem s neziskovým sektorem jsme připraveni Vám tyto zkušenosti poskytnout a zabezpečit:

 • vedení účetnictví a poradenství v této oblasti,
 • zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení,
 • zastupování při jednání s finančním úřadem a pojišťovnami,
 • komplexní zpracování mzdové agendy,
 • předávání výkazů hospodaření zřizovatelům,
 • evidenci dotací a grantů ze státního rozpočtu i z fondů EU a jejich vyúčtování,
 • vyhotovení stanov nebo jejich změn.

 

Finetis s.r.o. ©2024